Αρχική > Βιβλία > ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

Βιβλία

Δημήτρης Χαντζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
ΣΚΙΤΣΑ 2010-2013

Δημήτρης Χαντζόπουλος
Άγρα 2013

Ο τόμος συγκεντρώνει τις πολιτικές γελοιογραφίες του Δημήτρη Χαντζόπουλου, δημοσιευμένες στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ από το 2010 έως το 2013.
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
  • Δημήτρης Χατζόπουλος | ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ